Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

Hatályos: 2020.01.01. napjától

 

Impresszum

 

A Szolgáltató adatai:

 

Név: Elszánt Mamik - Bodnárné Barta Diána

Székhely: 1171 Bp. Csengés u. 6

Levelezési cím: 1171 Bp. Csengés u. 6

Cégjsz.: 01-06-726592

Adószám: 55466950-1-42

Telefonszám: +36209586888

E-mail: elszantmamik@gmail.com

Bankszámlaszám: HU11 109180010000007144470005

 

Honlap: elszantmamik.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: ShopRenter.hu

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Elérhetőség: info@shoprenter.hu

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. 1. Jelen ÁSZF határozza meg a Medinfo BT. (a továbbiakban: „Szolgáltató”), valamint a Szolgáltató által nyújtott audiovizuális (hang-, illetve képfelvételek) tartalom elérhetővé tételét (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vevők (a továbbiakban: „Megrendelő”) között a Szolgáltatás értékesítésének és igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. 2. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a Szolgáltatás teljesítésétől számított 1 éves határozott időtartamra jön létre.

 

 1. 3. A jelen ÁSZF 2020. 01.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Megrendelőt a változások elszantmamik.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

 

 1. 4. A Szolgáltató azzal gondoskodik a jelen ÁSZF Megrendelői megismeréséről, hogy a Szolgáltatás megrendelését a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF elfogadását követően kezdheti meg.

 

 1. 5.Amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezései eltérnek az általános szabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.

 

 1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások meghatározása

 

 1. 1.A Szolgáltató az alábbiakban részletezett audiovizuális tartalmakat teszi elérhetővé ellenérték fejében a Megrendelő részére:

 

Az audiovizuális tartalmak eléréséhez, internetelérhetőségre lesz szüksége a megrendelőnek. A tartalmakat kizárólag online tekintheti meg.

 

 • „Miért mosizzak?” című videó tanfolyam, melynek része 5 db videó (terjedelmük min5-max17 perces)

  Tartalma:
 • Miért mosizzak?
 • Milyen pelusok vannak?
 • Milyen méret kell, hogyan állítható?
 • Mi történik a koszos pelussal? :D
 • Miből mennyit??

 

 • „Hogyan mosizzak?” című videó tanfolyam, melynek része 5 db videó (terjedelmük min5-max17 perces)

  Tartalma:
 • Mitől ázhat a pelus?
 • Miért lehet piros a popsi?
 • Mi van ha elhagyjuk a házat? :D
 • Mozgásfejlődést befolyásolhatja-e a pelus?
 • Mosás nagyon bonyolult?

 

 1. 2. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetési díjak az alábbiak:

 

 1. „Miért mosizzak?” című videó tanfolyam díja: 4660 forint
 2. „Hogyan mosizzak?” című videó tanfolyam díja: 4660 forint

 

 

 1. 3. A Szolgáltatás díja a meghatározott audiovizuális tartalom hozzáférésének díja, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Megrendelő a Szolgáltatások aktuális típusairól, díjáról a Szolgáltató honlapján tájékozódhat. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani.

 

 1. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti jogviszony

 

 1. 1. A termék kiválasztása

 

A Megrendelőnek lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház videó termékei közül. A Megrendelő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. A Megrendelők itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

 

 3.1.1. A Megrendelő a weboldal rendelésre kialakított felületén regisztrációval, a megjelölt adatok megadásával, a termék kiválasztásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával, és az előbbieket véglegesítve a Megrendelés gombra való kattintással ajánlatot tesz (a továbbiakban: „Rendelés”) a Szolgáltató részére a Szolgáltatás igénybevételére. A Megrendelőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

3.1.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén.

 

3.1.3. A Megrendelő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendelési felületen. A Szolgáltató kizárja felelősségét a megrendelés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Megrendelőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő adatait ellenőrizni.

 

3.2. Amennyiben a Megrendelő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, a "Pénztár" gombra való kattintással éri el a fizetési felületet. A webáruházban regisztrációval van lehetőség vásárlásra, így a Megrendelő két lehetőség közül választhat:

 • már regisztrált vásárlóként lép be
 • új vásárlóként regisztrál

Ha a Megrendelő korábban már vásárolt a webáruházban, úgy a korábbi regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó megadásával adhatja le rendelését. Ha a Megrendelő új vásárlóként szeretne regisztrálni, a vásárláshoz szükséges adatok megadására van szükség, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Megrendelő regisztrált felhasználóként tud bejelentkezni a rendelési felületre.

Ezt követően az alábbi fizetési módok választására van lehetőség:

 • banki átutalás

  3.2.1. A Rendelések feldolgozása 24 órán belül, munkanapokon (hétfő-péntek) 9.30 órától 16.00 óráig történik.

 

3.2.2. A leadott Rendelések, amennyiben az a munkaidő lejárta után, hétvégén vagy ünnepnapon történik, feldolgozása a következő első munkanapon történik.

 

3.3. A Rendelés beérkezését követően a Szolgáltató a Megrendelő részére automatikus elektronikus válaszlevelet küld arról, hogy rendelése "függő állapot"-ba került, amely tartalmazza a Szolgáltatás díjának megfizetésére vonatkozó adatokat. Amennyiben ez a levél a Megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Megrendelő részére küldött elektronikus levél a Szolgáltató részéról az ajánlat elfogadásának minősül, így annak megküldésével a Felek között létrejön a Szerződés.

 

 1. 4. A Megrendelő köteles a Szolgáltatás díját a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül, egyösszegben, pénzintézeti átutalás útján, a Szolgáltató megadott bankszámlájára teljesíteni.

 

 1. 5.  A Megrendelőt, a Szerződés megkötésének napjától a Szolgáltatási díj megfizetésének időpontjáig írásban gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A Szolgáltató a Megrendelő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

 1. 6. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás díjának teljesítésével kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató megkezdje a teljesítést, és a teljesítés megkezdését követően a Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 29. § (1) m) pontja szerint elveszíti elállási és felmondási jogát.

 

 1. 7. A Szolgálatás díjának teljesítését követően a Szolgáltató harmadik elektronikus levelében tájékoztatja a Megrendelőt a Szolgáltatás igénybevételének részleteiről.

 

 1. 8. A Megrendelés utólagos módosítására kizárólag elektronikus levélben van lehetőség, amely a Szolgáltató általi elfogadással válik hatályossá.

 

 1. 9. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg (pl.: a Megrendelő azért nem tudja megtekinteni az elérhetővé tett terméket, mert a megtekintésre használt eszköz követelményei nem felelnek meg a Szolgáltató által megadott rendszerkövetelményeknek) a Szolgáltatás díja nem jár vissza.

 

 1. 10. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg, a Megrendelő jogosult kijavítást, kicserélést igényelni, vagy, ha a Felek erre vonatkozóan nem tudnak megegyezni, a Szolgáltatás díja teljesítésarányosan visszajár.

 

 1. 11. Amennyiben a Szolgáltatás határidőben történő teljesítése a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okán lehetetlenné válik, és nem elvárható, hogy a körülményt a Szolgáltató elkerülje (pl.: technikai hiba), a Megrendelő jogosult póthatáridő tűzésére, vagy, ha a Felek erre vonatkozóan nem tudnak megegyezni, a Szolgáltatás díja a Megrendelőnek teljesítésarányosan visszajár, a Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért a Szolgáltató egyéb felelősséget nem vállal.

 

 1. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 

 1.  A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt az alábbi adatokról. Kérjük kedves Megrendelőinket, hogy a Szolgáltatás megvásárlása előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében kössék meg a szerződést.

 

4.1. A Szolgáltatás, vagyis a megrendelhető audiovizuális tartalmak típusai, valamint azok lényeges tulajdonságai megtalálhatók a jelen ÁSZF 2-3. pontjaiban, illetve a weboldal „Termékek” menüpontja alatt, az adott Szolgáltatáshoz tartozó adatlapon. A jelen ÁSZF-ben és az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található az igénybe vehető Szolgáltatás típusokról és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató weblapján a Megrendelő regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a Megrendelést is lefolytathatja regisztráció nélkül.

 

4.2. A Szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe a jelen ÁSZF Impresszumában található. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az Impresszumban megjelölt Székhely.

 

4.3. A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban, a Szolgáltató fent megjelölt bármely elérhetőségére címezve közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Megrendelőnek megküldi, elsősorban a Megrendelő által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

4.4. Az illetékes békéltető testület adatai:

Budapesti Békéltető testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488-21-86
Telefon: +36 1-488-21-31

 

 1. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

 

5.1. Az elérhetővé tett audiovizuális tartalmak (hang-, illetve képfelvételek), a honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. Az elérhetővé tett audiovizuális tartalmak (hang-, illetve képfelvételek), a honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. 1. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Felek az elektronikus levelezést kifejezetten írásbeli értesítésnek ismerik el. A szerződés létrejöttét a Megrendelő által megadott, elektronikusan elmentett jelentkezési adatok, illetve a Szolgáltató elektronikus válaszlevelei igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Megrendelő által begépelt adatok, a Szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás), a felek közötti elektronikus levelezésben a Szolgáltatásra vonatkozó adatok, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. 

 

 1. 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Az elszantmamik.hu weboldal („Weboldal”) fenntartója, mint adatkezelő („Adatkezelő”) működése során, valamint az általa nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez személyes adatokat vesz fel és kezel. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató közzétételével kívánja biztosítani azt, hogy az érintettek kimerítő tájékoztatást kapjanak az adatkezelés céljairól, módjáról, elveiről és az alkalmazott biztonsági intézkedésekről, mindenekelőtt azért, hogy az éritettek megfelelő tájékoztatás birtokában tudjanak dönteni az adott szolgáltatás igénybevételéről, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról.

 

A fent leírt célok érdekében az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban “Rendelet”) foglalt kötelezettségének eleget téve Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja.

 

 

 1. Az Adatkezelő meghatározása

 

Név: Elszánt Mamik - Bodnárné Barta Diána Székhely: 1171 Bp Csengés u. 6. Levelezési cím: 1171 Bp Csengés u. 6.  Cégjsz.: 01-06-726592 Adószám: 55466950-1-42 Telefonszám: +36209586888
Bankszámlaszám: HU11 109180010000007144470005

Adatvédelmi ügyekben: Tel: +36209586888; e-mail: elszantmamik@gmail.com

 

Az adatkezelés céljait és eszközeit az Adatkezelő határozza meg. Az Adatkezelő átlátható módon, úgy határozza meg az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló - különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a Rendelet 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataival összefüggő – felelősségét, hogy minazok teljesítésére az adatkezelés céljainak meghatározásából minden más harmadik személyt kizárva vállal kötelezettséget.

 

 

 1. A személyes adatok kezelése során szem előtt tartott alapelvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Az Adatkezelő személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, azokat nem kezeli ezen célokkal össze nem egyeztethető módon. A Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

Az Adatkezelő csak az adatkezelési cél szempontjából elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli („adattakarékosság”).

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a kezelt személyes adatok pontosak naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”).

Az Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges ideig kezeli („korlátozott tárolhatóság”)

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 1. Az adatkezelés általános szabályai

 

1.       Az Adatkezelő kizárólag a Rendeletben meghatározott szabályok szerint kezel személyes adatokat (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés):

 

a) ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);

b) ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);

c) ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);

d) ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

 

2.       Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

3.       Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy az Adatkezelő szolgáltatásait nem veheti igénybe.

 

4.         Azokban az esetekben, amikor a megadott személyes adatok kezelését, beleértve az adatok továbbítását is, jogszabály teszi kötelezővé, úgy erről az Adatkezelő külön is értesíti a felhasználókat és egyéb érintetteket.

 

5.         Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok és az adatkezelés meghatározása

 

 

Adatkezelés megnevezése

 

1. Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

 

A https://elszantmamik.hu weboldal („Weboldal”) felhasználói fiókba történő biztonságos belépés biztosítása, kapcsolatfelvételhez, a szolgáltatás igénybevételéhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges adatok megadása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

 

Adatkezelés jogalapja

 

 1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mely lehetővé teszi az adatkezelést abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 2. További adatkezelési jogcím a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás, mely a megrendelést, azaz szerződést magába nem foglaló, a weboldalon igénybe vehető egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

 

Érintettek köre

 

A weboldal látogatói és a szolgáltatás megrendelői.

 

Személyes adatok köre

Vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, megrendelés/regisztráció időpontja, a megrendelés/regisztráció idején rögzített IP cím meghatározott szolgáltatások esetében tartózkodási cím.

Különleges adatkategória

 

-

Adatok tárolása

 

Az Adatkezelő saját rendszereiben, részben papír alapon az Adatkezelő székhelyén.

 

Adatkezelés időtartama

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását követően (pl. regisztráció törléséig) A pénzügyi teljesítést is magában foglaló adatkezelés esetén (számviteli bizonylatok esetében) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

Adatokhoz hozzáférés

 

A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti.

Adattovábbítás címzettjei

 

Az alábbi, meghatározott szolgáltatásokat teljesítő adatfeldolgozók:

 1. számviteli, könyvelési és számlázási szolgáltatást végző vállalkozások:

Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések biztosítják bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében: 

 1. komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedések (belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó utasítások),
 2. az adatkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és folyamatos kockázatelemzés alapján a védelmi intézkedések folytonos testre szabása, továbbá megfelelő garanciákat biztosító adatfeldolgozási szerződés az adatfeldolgozóval,
 3. személyi biztonsági intézkedések,
 4. adatkezelésben részt vevők tájékoztatása és oktatása, az adatvédelem szükségességének tudatosítása.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatások elmaradása.

     

 

 

Adatkezelés megnevezése

2. Panaszkezelés

Adatkezelés célja

 

A kifogással, panasszal élő fogyasztó azonosítása, kapcsolattartás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pontja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

a vonatkozó jogi kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapozza meg, mely a panaszról, kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányainak megőrzését rendeli.

 

Érintettek köre

 

Az Adatkezelő weboldalán vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 

Személyes adatok köre

Vezeték-és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím.

Különleges adatkategória

-

 

Adatok tárolása

 

Az Adatkezelő elkülönített nyilvántartásában papír alapon az Adatkezelő székhelyén és az Adatkezelő szerverén.

 

Adatkezelés időtartama

 

A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

Adatokhoz hozzáférés

Az Adatkezelő személyesen.

 

Adattovábbítás címzettjei

 

-

Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések biztosítják bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében: 

 1. komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedések (belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó utasítások),
 2. az adatkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és folyamatos kockázatelemzés alapján a védelmi intézkedések folytonos testre szabása, továbbá megfelelő garanciákat biztosító adatfeldolgozási szerződés az adatfeldolgozóval,
 3. személyi biztonsági intézkedések,
 4. adatkezelésben részt vevők tájékoztatása és oktatása, az adatvédelem szükségességének tudatosítása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A beazonosításhoz szükséges adatok hiányában a panasz felvételét/kivizsgálását az Adatkezelő nem tudja elvégezni.

 

 

 

Adatkezelés megnevezése

3. Ügyfélkapcsolat

Adatkezelés célja

 

Az érintett által kezdeményezett, az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos kérdések megválaszolása; nem panaszkezelés körébe tartozó, a szolgáltatások igénybevétele során felmerülő problémák rendezése, a Webáruház honlapján megadott (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatfelvételi lehetőségek útján.

Adatkezelés jogalapja

 

(i)        GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mely lehetővé teszi az adatkezelést abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(ii)       További adatkezelési jogcím a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás, mely a megrendelést, azaz szerződést magába nem foglaló, a Webáruház honlapján igénybe vehető egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

Érintettek köre

 

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi érintett.

 

Személyes adatok köre

Kapcsolatfelvétel során önkéntesen megadott személyes adatok.

Különleges adatkategória

-

 

Adatok tárolása

 

Az Adatkezelő szerverén, papír alapon az Adatkezelő székhelyén.

Adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Adatokhoz hozzáférés

Az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai .

 

Adattovábbítás címzettjei

 

-

Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések biztosítják bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében: 

 1. komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedések (belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó utasítások),
 2. az adatkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és folyamatos kockázatelemzés alapján a védelmi intézkedések folytonos testre szabása, továbbá megfelelő garanciákat biztosító adatfeldolgozási szerződés az adatfeldolgozóval,
 3. személyi biztonsági intézkedések,
 4. adatkezelésben részt vevők tájékoztatása és oktatása, az adatvédelem szükségességének tudatosítása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A kapcsolattartás és további információ nyújtásának elmaradása.

 

 

 

Adatkezelés megnevezése

4. Az Adatkezelő ügyféllevelezése (email)

Adatkezelés célja

 

 1. Beszerzések és szerződéskötések előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó levelezés,
 2. egyéb megkeresések. 

Adatkezelés jogalapja

 

Általában a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, egyéb kommunikáció esetén a fél önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Adatkezelő tájékoztatója alapján.

 

Érintettek köre

 

Ajánlattevők és szerződő felek kapcsolattartói; természetes személy érdeklődők, bejelentések, panaszok érintettjei. 

 

Személyes adatok köre

Szerződésekhez kapcsolódóan a fél kapcsolattartójának adatai, egyéb kommunikáció esetén az üzenet küldője által megadott személyes adatok.

Különleges adatkategória

-

Adatok tárolása

 

Google tárhely

Adatkezelés időtartama

 

Szerződésekhez kapcsolódó kommunikáció esetén a vonatkozó szerződés teljesítésétől számított 8 év,

egyéb kommunikáció esetén az adat felvételétől számított 2 év.

 

Adatokhoz hozzáférés

Az Adatkezelő munkatársai.

Adattovábbítás címzettjei

 

Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd – mint adatfeldolgozó. (részletes adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu)

Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések biztosítják bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében: 

 1. komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedések (belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó utasítások),
 2. az adatkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és folyamatos kockázatelemzés alapján a védelmi intézkedések folytonos testre szabása, továbbá megfelelő garanciákat biztosító adatfeldolgozási szerződés az adatfeldolgozóval,
 3. személyi biztonsági intézkedések,
 4. adatkezelésben részt vevők tájékoztatása és oktatása, az adatvédelem szükségességének tudatosítása.

 

 

 

 

 

 

Adatkezelés megnevezése

 

5. Az ún. cookie-k használatával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

 

A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartása és a látogatók nyomon követése.

Adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Érintettek köre

 

A weboldalak látogatói, felhasználói.  

Személyes adatok köre

Az Adatkezelő által üzemeltetett rendszer automatikusan naplózza a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyesesetekben (a felhasználó számítógépének beállításától függően) a böngésző és az operációs rendszer típusát.

 

Különleges adatkategória

 

-

Adatok tárolása

 

Az Adatkezelő saját szerverén.

 

Adatkezelés időtartama

 

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Adatokhoz hozzáférés

 

 

 

Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések biztosítják bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében: 

 1. komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedések (belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó utasítások),
 2. az adatkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és folyamatos kockázatelemzés alapján a védelmi intézkedések folytonos testre szabása, továbbá megfelelő garanciákat biztosító adatfeldolgozási szerződés az adatfeldolgozóval,
 3. személyi biztonsági intézkedések,
 4. adatkezelésben részt vevők tájékoztatása és oktatása, az adatvédelem szükségességének tudatosítása.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A Weboldal szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, az analitikai mérések pontatlansága.

 

 

 

 

 

 

Adatkezelés megnevezése

 

7. Google Analytics webelemző szolgáltatás alkalmazása

Adatkezelés célja

 

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyet a felhasználó számítógépére ment, így elősegítik a felhasználók által látogatott weblap használatának elemzését. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy az Adatkezelőnek a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

Adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Érintettek köre

 

A Weboldal honlapjának látogatói, felhasználói.  

Személyes adatok köre

Az Adatkezelő által igénybe vett Google Analytics szolgáltatás révén a rendszer automatikusan naplózza a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyesesetekben (a felhasználó számítógépének beállításától függően) a böngésző és az operációs rendszer típusát. A szolgáltatás nyújtója olyan információkhoz nem jut hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

Különleges adatkategória

 

-

Adatok tárolása

 

A ShopRenter szerverén. (Shoprenter.hu Kft. (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszáma: 09-09-020636, adószáma: 23174108-2-09, elérhetősége: info@shoprenter.hu)

 

Adatkezelés időtartama

 

A munkamenet végéig.

Adatokhoz hozzáférés

 

Adatkezelő személyesen és az Adatkezelő honlapjának fejlesztője, mint adatfeldolgozó.

 

Adattovábbítás címzettjei

 

 1. Az Adatkezelő
 2. A Google Analytics szolgáltatója, mint adatfeldolgozó: Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047 székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)

Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések biztosítják bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében: 

 1. komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedések (belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó utasítások),
 2. az adatkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és folyamatos kockázatelemzés alapján a védelmi intézkedések folytonos testre szabása, továbbá megfelelő garanciákat biztosító adatfeldolgozási szerződés az adatfeldolgozóval,
 3. személyi biztonsági intézkedések,
 4. adatkezelésben részt vevők tájékoztatása és oktatása, az adatvédelem szükségességének tudatosítása.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A Weboldal szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, az analitikai mérések pontatlansága.

 

 

 1. Az személyes adatok kezelésének biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések részletes leírása

 

1. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az Adatkezelő székhelyén és a tárhelyszolgáltató telephelyén találhatók meg.

 

2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) legyen; hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) legyen; változatlansága ellenőrizhető legyen (adatintegritás) és védett legyen a jogosulatlan hozzáférés ellen (adat bizalmassága).

 

3. Az Adatkezelő a személyes adatokat komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedésekkel (adatfeldolgozói szerződések, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó szabályzatok) védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

4. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományokat úgy kezeli, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

5. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, mely biztosítja a (i) titkosságot: (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), (ii) a sértetlenséget (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét), (iii) a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök).

 

7. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott vírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Adatfeldolgozói az Adatkezelővel kötött, az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésekben vállalják ezen technikai feltételek folyamatos megtartását.

 

 

 1.  Az érintettek jogai

 

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató (1) és (2) Fejezetében írt elérhetőségein. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

 

2. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Rendelet 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. fejezetében írt elérhetőségeken, vagy az Adatkezelő ügyvezetőjéhez címzetten gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

3. Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; (v) a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; (vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) az adatforrásokra vonatkozó információ; (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja - az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az Adatkezelőhöz, elszantmamik@gmail.com e-mail címre kell eljuttatni. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra is, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

4. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

5. Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 

6. Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: (i) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; (iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (v) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; (vi) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: (i)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; (ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

8. Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

9. Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

10. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

11. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a Rendelet 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

 

11.1. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

11.2. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

11.3. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

11.4. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

11.5. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

12. Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

 

1. Az érintett kérdéseivel, illetve észrevételeivel közvetlenül fordulhat az Adatkezelőhöz a jelen Adatkezelési tájékoztató (2) fejezetében megjelölt elérhetőségeken.

 

2. Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

3. Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


 

Keresés